Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (AP) fra energi- og miljøkomiteen ønsker svar på når alternativene til traséplassering gjennom Tysvær er klare.
Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (AP) fra energi- og miljøkomiteen ønsker svar på når alternativene til traséplassering gjennom Tysvær er klare.

– Haster å få traséalternativene på høring

Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (AP) har i dag sendt skriftlig spørsmål til samferdselsministeren, for å få svar på når traséalternativene for E39 gjennom Tysvær er klare og sendt på høring.

– Haugalandet har mange spennende samferdselsprosjekter på gang, og det er mange som er spente på hvor traseen for E39 gjennom Tysvær skal gå. Jeg har i dag sendt skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om når mulige trasealternativer for Tysvær vil bli sendt ut på høring. Jeg mener det haster med å sende ut på høring de ulike forslagene, sier Liadal.
Hun har tett dialog med ordfører Sigmund Lier som også er svært opptatt av hvor veien skal gå.
– Jeg er glad for at vår stortingsrepresentant tar opp dette med statsråden og ser fram til svaret hun får innen ei uke, sier Lier.