Kommunen kjøper denne eigedomen og blir hovudaksjonær. Blomsterbutikken vil fortsette i senteret.
Kommunen kjøper denne eigedomen og blir hovudaksjonær. Blomsterbutikken vil fortsette i senteret.

Kommunen blir største aksjonær i Aksdal Senter