Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard
Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard

Stabile arbeidstall fra NAV-marked

God nedgang i Vindafjord, ellers stabil ledighet i Nord-Rogaland. Det er tendensen i arbeidsmarkedet.

Mens fylkessnittet nå er nede på 2,6% helt ledige arbeidssøkere, så ligger Haugesund fortsatt på toppen i vår del av fylket med sine 2,8% helt ledige arbeidssøkere. Karmøy ligger litt lavere med 2,5% og Vindafjord er nå nede på 2,2%. Videre har vi Bokn med 2,1%, Tysvær med 1,7%, Sauda med 1,5% og Suldal fortsatt lavest med sine lave 0,7%. Når vi sammenlignet med samme mnd. i fjor, så er det Vindafjord som har den største reduksjonen i vår del av fylket med 36% reduksjon i antall helt ledige. Samlet i Nord-Rogaland så har vi 122 færre helt ledige arbeidssøkere enn i september 2017.

Tiltak
Antall personer på arbeidsmarkedstiltak øker litt denne mnd. også, og det er nå 296 arbeidssøkere i sum på arbeidsmarkedstiltak i Nord-Rogaland. Dette er 167 færre personer på tiltak enn samme mnd. i fjor i våre kommuner. Andelen arbeidssøkere på tiltak er nå høyest i Haugesund med 0,8%.

Bruttoledigheten – de helt ledige pluss de på tiltak, ser da slik ut:
Haugesund: 3,6% bruttoledighet
Rogaland: 3,2% bruttoledighet
Karmøy: 2,9% bruttoledighet
Vindafjord: 2,7% bruttoledighet
Tysvær: 2,2 % bruttoledighet
Sauda: 2,0% bruttoledighet
Suldal: 1,0% bruttoledighet
Utsira og Bokn: (Oppgis ikke – lave tall)

Samlet i Nord-Rogaland er det nå brutto 289 personer færre ledige sammenlignet med i fjor i samme mnd.

Varsel om nedbemanning
Vi har for september kun mottatt 1 varsel om større nedbemanning, som omfattet 14 personer. Ellers har vi kun mottatt noen små enkeltvarsler som ikke er varslingspliktige. Vi har hatt dialog med noen bedrifter som er bekymret for om de må permittere – men de har foreløpig ikke måttet gå til skrittet og effektuere det heldigvis.

Stillingstilgang

Fylket som helhet har god stillingstilgang med hele 64% økning i utlyste stillinger. Nå begynner også tallene å bli mer sammenlignbare, da prosjektet med endring/økning i tilgang på stillinger startet sommeren 2017, men det går kanskje enda noen mndr. før det er helt sammenlignbart. Men for Nord-Rogaland er det kun en liten økning i utlyste stillinger på rett under 12%. Så mesteparten av økningen ligger altså andre enden av fylket – mens det fortsatt er god og stabil stillingstilgang her. Flest stillinger er lyst ut innen «Helse/omsorg» med 111 stillinger, så «Ingeniør/IKT-fag» med 62 stk. og «Bygg/Anlegg» med 52 stk. Utlyste stillinger innen «Ingeniør/Ikt-fag» har økt med 107% siden i fjor på denne tiden. Antall stillinger som meldes direkte til NAV er også omtrent lik som samme mnd. I fjor. Det vi merker en del forskjell på, er at nå er oppdragene som kommer inn spredt over de mange yrker/bransjer – mens oppdragene på samme tid i fjor var aller mest Industri- og Bygg/Anlegg.

– Så alt i alt – stabilt godt arbeidsmarked i Nord-Rogaland uten veldig store endringer sammenlignet med resten av fylket, sier Elisabeth Lie Nilsen som er leder i NAV Marked Nord-Rogaland.