20 av sponsorane til Falkeid IL blei invitert på lunsj hos Brasseriet Brakstad. For å bli betre kjent med klubben og kvarandre.
Foto: Falkeid IL
20 av sponsorane til Falkeid IL blei invitert på lunsj hos Brasseriet Brakstad. For å bli betre kjent med klubben og kvarandre.

– Respekt og info er viktig