Dommer Ole-Petter Grindheim fra Haugar hadde full kontroll på det meste i Grinde. Men på overtid ble det litt hektisk.
Dommer Ole-Petter Grindheim fra Haugar hadde full kontroll på det meste i Grinde. Men på overtid ble det litt hektisk. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Kretsen har bestemt seg: Skjold – Hana skal spilles på nytt

NFF/Rogaland hadde protesten til Hana angående kampen mot Skjold oppe til behandling i går kveld. Kretsen bestemte at resultatet blir strøket og at lagene møtes til omkamp.

Hana protesterte på dommeravgjørelsen som ga Skjold 2-1-seier i Grinde da lagene møttes. Dommer Ole-Petter Griondheim blåste av kampen, ombestemte seg og godkjente SKjold sin scoring, for så å blåse av kampen igjen.

Lasse Staurland

På sitt styremøte i går kveld kom kretsen frem til at kampen må spilles på nytt.
– Kretsen mener dommeren har gjort en grov feil, slik at kampen skal spilles på nytt, sier fotballeder i Skjold, Lasse Staurland.
Han er overrasket over avgjørelsen.
– Jeg er overrasket over det resultatet iallefall, men kretsen kommer kanskje «lettest» ut av saken med å gjøre dette vedtaket. Kampen har jo ikke noen betydning nå, siden begge lag har sikker plass. Spørs om laget vil komme opp igjen nå for å spille kampen, og jeg er usikker på om de kan trekke anken?

Raser
Skjold-tremner Tor Martin Hegrenes har hele tiden vært tydelig på at alt annet enn Skjold-seier, er langt unna det han oppfatter som rett i denne saken.
– En håpløs avgjørelse. Jeg lurer på om utfallet hadde blitt det samme, om kampen hadde hatt betydning for nedrykk. Da måtte den ha blitt spilt etter at sesongen var ferdig, noe som ville vært et brudd med de vanlige retningslinjene om at kampene i siste runde skal spilles samtidig. I mine øyne er dette en feig avgjørelse, som for meg er et tydelig signal på at Fair Play-prinsippet til NFF kun gjelder når det passer seg sånn. Vi er den egentlige og rettferdige vinner av kampen, og om Hana kommer oppover til ny kamp, så betyr det full gass fra vår side for at rettferdigheten skal seire, sier den engasjerte Skjold-treneren.

Objektive
– Det er viktig for oss å få understreket at vi er en objektiv part som må behandle saken ut fra et juridisk ståsted. I saker vi behandler, så kunne utfallet i noen tilfeller sett annerledes ut hvis vi behandlet ut i fra «skjønn». Det at kampen ikke har noe betydning lenger, er ikke et argument som spiller inn på behandlingen vår. Vi har samlet inn uttalelse fra alle parter i saken og prøvd å gå grundig til verks for å få en riktig behandling av saken. Vi vil gi skryt til både dommer og klubbene for uttalelser og hvordan denne protestsaken er håndtert, sier daglig leder Erik Løland i NFF Rogaland.
Han forklarer prosessen slik:
– Kretsstyret og administrasjon har gjort et grundig arbeid her. Saken er bygget opp i 3 deler:
1. Ut fra protest – må vi gjøre en vurdering om dette er en grov dommerfeil. Det å omgjøre en avgjørelse etter kampslutt, er en grov dommerfeil. Dette kan skje alle, selv en veldig dyktig dommer som Ole Petter Grindheim.
2. Så må vi finne ut om feilen gjør at det er overveiende sannsynlig at det påvirker kamputfallet.
3. Er svarene på de to spørsmålene over JA, så har vi ingen andre muligheter, i henhold til regelverket, enn å fastslå omkamp.
Nå er det en ankefrist på 24 timer som NFF Rogaland først må forholde seg til.

Skjold sin trener Tor Martin Hegrenes er svært engasjert i denne saken.
– Hva tenker du om uttalelsene hans?
– Vi opplever Tor Martin som en dyktig trener og håper han har forståelse for saksbehandlingen når han får lest gjennom vedtaksbrevet og forklaringen vår her, avslutter Erik Løland.

Her er vedatket på kretsen sine sider:
https://www.fotball.no/kretser/rogaland/om-kretsen/styresaker/vedtak-i-protestsak-6618-skjold–hana/?fbclid=IwAR0HYQjA1Wl7qm_2VPoHAMlEjHlqIAnByVjHyYJXRUd1gA30XygaQVTsgPk