Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard
Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard

Fortsatt lav ledighet

Ledigheten synker fortsatt litt – men ikke med samme tempo som sør for Boknafjorden.

Sammenlignet med samme mnd. i fjor er det Vindafjord med 1,9%, Sauda med 1,5% og Karmøy med 2,2% som har den største nedgangen i andel helt ledige arbeidssøkere i vår del av fylket. Med unntak av Haugesund, så ligger fortsatt våre kommuner under fylkessnittet. Men Haugesund er igjen blant kommunene i fylket med høyest ledighet. Det er kun Sola og Stavanger som nå har høyere andel helt ledige med 2,8%, mens Sandnes og Haugesund ligger likt med 2,7%. Tysvær med 1,7%, Bokn med 1,6% og Suldal med sine lave 0,7% helt ledige har fortsatt stabile ledighetstall. Når vi sammenligner kommunene sør- og nord for Boknafjorden, ser man at ledigheten synker med høyere tempo i hos de fleste i sør enn for kommunene nord for Boknafjorden. Det ser dermed ut til at vi nærmer oss mer en normaltilstand slik vi hadde det før oljekrisen – altså at Haugesund ligger høyt på «ledighetstronen» i fylket.

Tiltak:

Antall personer på arbeidsmarkedstiltak synker litt denne mnd. i vår del av fylket, og det er nå 281 arbeidssøkere i sum på arbeidsmarkedstiltak i Nord-Rogaland. Dette er 227 færre personer på tiltak enn samme mnd. i fjor i våre kommuner. Andelen arbeidssøkere på tiltak er høyest i Haugesund med 0,8%.

Bruttoledigheten – de helt ledige pluss de på tiltak, ser da slik ut:
Haugesund: 3,5% bruttoledighet
Rogaland: 3,1% bruttoledighet
Karmøy: 2,6% bruttoledighet
Vindafjord: 2,3% bruttoledighet
Tysvær: 1,9 % bruttoledighet
Sauda: 1,9% bruttoledighet
Suldal: 1,1% bruttoledighet
Utsira og Bokn: (Oppgis ikke – lave tall)

Samlet i Nord-Rogaland er det nå brutto 430 personer færre ledige sammenlignet med i fjor i samme mnd.