I september var Nils Stråtveit på synfaring med ordførar Sigmund Lier, Årdin Lindanger og Kjell Bjørkheim frå kommunen. Då blei tomta presentert.
I september var Nils Stråtveit på synfaring med ordførar Sigmund Lier, Årdin Lindanger og Kjell Bjørkheim frå kommunen. Då blei tomta presentert.

Svært glade for at dagsenteret er med i budsjettforslaget