Rådmannen har forslått å bruke 67,5 millionar kroner på nytt dagsenter på Frakkagjerd. På AOI er dei strålande nøgde med forslaget, og kryssar fingrane for at politikarane gir grønt lys.

I september var Nils Stråtveit på synfaring med ordførar Sigmund Lier, Årdin Lindanger og Kjell Bjørkheim frå kommunen. Då blei tomta presentert. Arkivfoto: Alf-Einar Kvalavåg

Svært glade for at dagsenteret er med i budsjettforslaget

Rådmannen har forslått å bruke 67,5 millionar kroner på nytt dagsenter på Frakkagjerd. På AOI er dei strålande nøgde med forslaget, og kryssar fingrane for at politikarane gir grønt lys.

av Mona Terjesen