Senterleder Elisabeth Brekke Førland Arkivfoto: Karina Søvik
Senterleder Elisabeth Brekke Førland Arkivfoto: Karina Søvik

Vinmonopolet: Nei til Aksdal, ja til Rosendal

Vinmonopolets styre vedtok i dag to nye steder for butikketablering. I tillegg har vi åtte andre steder fra tidligere vedtak, hvorav trolig minst tre lar seg åpne i 2019. Aksdal og Aksdal Senter står ikke på noen av listene.

Vinmonopolet ønsker å åpne disse butikkene i 2019, forutsatt at vi finner egnede lokaler i den enkelte kommune.

Vinmonopolet har vært opptatt av å sikre geografisk spredning og å prioritere kommuner og handelssteder som ikke har Vinmonopol.
De to nye butikkene vil bli lokalisert i:

Sand i Nord-Odal i Hedmark
Rosendal i Kvinnherad i Hordaland

De åtte butikkene vedtatt tidligere vil bli lokalisert i:

Sætre i Hurum i Buskerud, åpner trolig februar/mars 2019
Sand i Suldal i Rogaland, åpner trolig rundt påsketider 2019
Oslo, Valkyrie plass, åpner trolig høsten 2019
Oslo, Bergen, Stavanger, Moss og Råde i Østfold er også tildelt pol. Disse vil åpne når relevante lokaler er tilgjengelige.

– Vi har åpnet godt over 200 pol de siste 20 årene. Selv om vi har innfridd målsettingen om at 97 prosent av landets befolkning skal bo i en kommune med pol eller mindre enn 30 km fra nærmeste pol, skal vi fortsette å åpne nye butikker i årene som kommer, når blant annet bosettingsmønster, turisme og handel på stedet tilsier det. At alle butikker skal dekke egne kostnader vil gjelde som før. Det er stadig mer krevende å finne steder for lønnsom etablering av nye butikker. Derfor er vi godt fornøyd med at Styret kunne vedta to nye steder som vi håper å åpne raskest mulig neste år. Begge etableringene vil bidra til å bedre tilgjengeligheten i distriktene ytterligere, sier administrerende direktør Hilde Britt Mellbye.