Frantida er på nett. Det meiner denne gjengen. Frå venstre Ola S. Apeland, Sigurd Eikje, Stein Inge Morisbak, Sigmund Lier, Jan Håland og Trond Notland.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Frantida er på nett. Det meiner denne gjengen. Frå venstre Ola S. Apeland, Sigurd Eikje, Stein Inge Morisbak, Sigmund Lier, Jan Håland og Trond Notland.

Framtida eit trykk unna