Styret i Siftinga Nedstrandsvekst
Frå venstre: Ole Ben Pedersen, Kjell Morten Askvig, Tormod H Baustad, May Bente Hundsnes, Arne Jon Myskja, Anne E Ydse Stødle, Oskar Lie.
Styret i Siftinga Nedstrandsvekst

Himakånå får 250.000 av stiftelse

Sparebankstiftelsen SR-bank har tildelt Stiftinga Nedstrandsvekst 250 tusen kroner til bygging av ein sårt tiltrengt ny turveg til Himakånå.

Det skriver Siftinga Nedstrandsvekst i en pressemelding:

Dagens sti er ikkje dimensjonert og tilrettelagt for å gi ei god turoppleving for dei mange tusen som finn vegen til det populære turmålet. Derfor er ny tursti prosjektert og no må finansieringa på plass. Der er tildelinga frå Sparebankstiftelsen eit viktig steg på vegen.

Sidan lokal presse og NRK oppdaga og kringkasta det flotte turmålet i Nedstrand har tusenvis tatt turen til Himakånå. Den bratte stien tek folk på ein times tur med vakker vegetasjon og utsikter som kan ta pusten frå folk. Det kan forresten den bratte stien også, så ein ny sti vil vere litt mindre bratt og tole meir trafikk. Det er grunnleggande for at det skal vere mogeleg å satse på dette turistmålet mot den meir organiserte turismen som cruisebåtar og grupper. Nedstrandsvekst må samle inn 1,4 mill kroner til dette prosjektet.

«Sparebankstiftelsen SR-BANK  er opptatt av å skape og utvikle gode lokalsamfunn.
Stiftelsen støtter prosjekter som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn. Gavene som Sparebankstiftelsen SR-BANK tildeler skal inspirere til å dra i gang initiativ som vil gi effekt på større grupper i lokalsamfunnet. .Himakånå har vært en spennende lokal nyoppdagelse som har fått stor oppmerksomhet. Vi håper at denne tildelingen vil hjelpe i den videre tilretteleggingen for at Himakånå både kan gi gode turopplevelser og aktivitet i regionen,» seier banksjef Inger Rossebø i SpareBank 1 SR-bank.

Stiftinga Nedstrandsvekst vart etablert i 2018 med deltaking frå kommune, bygdeutval, lokalt næringsliv og privatpersonar som bidragsytarar. Formålet er å auke verdiskapinga i Nedstrand med grunnlag i natur, kultur og menneskelege ressursar. Behovet for tilrettelegging kring for den store aktiviteten kring Himakånå var ei viktig drivkraft i etableringa.
«Vi er veldig glade for at SR-bank vil være med på laget som skal utvikle mulighetene knyttet til den fantastiske Himakånå vår», seier Anne Elisabeth Ydse Stødle, leiar i Nedstrandsvekst. «Det er helt nødvendig med ein ny turveg for at naturen skal tåle trafikken av alle som vil oppleve denne nye attraksjonen vår. Det er jo unikt å kunne tilby ei Trolltunge i miniatyr bare en times fottur fra Hinderåvåg. Vi er bevisste på at om vi skal lykkes med å ønske velkommen til turisme og aktivitet, må vi sørge for å ta vare på natur, folk og dyr som fantes her fra før. En ny turvei er den grunnleggende forutsetningen for at dette skal gå bra. Så koster det å bygge veg, så vi treng enda flere som vil være med på dette spleiselaget!»