På bildet med fiskeriministeren, fra venstre:

Jasmin Gheshlaghi fra Trondheim, Rettsvitenskap, UiT.

Gisle Borg Gjertsen fra Trondheim, Entreprenørskap og innovasjon, NMBU.

Eivind Eikenes Dahle fra Leikanger, Business analytics, NHH.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik

Hendrik Dybdahl fra Tysvær, Petroleum Logistics, HiM.

Åse Venke Hodnefjell fra Rennesøy, Aquatic food production, NMBU.
På bildet med fiskeriministeren, fra venstre:

Dybdahl på vinnerlaget

Hendrik Dybdahl fra Tysvær var på vinnerlaget og fikk pris fra fiskeriminister Harald T Nesvik i Trondheim i dag. Laget hans har sett på muligheter for å utvikle en løsning som skal redusere utslipp fra oppdrettsnæringen.

– Hendrik har deltatt på en bootcamp for sjømatnæringen. Her har han vært med på å utvikle en løsning som skal kutte utslippene fra oppdrettsanleggene. I dag bruker mange anlegg dieselaggregater. Vinnerlaget mener ny batteriteknologi kan elektrifisere anleggene. Jeg er imponert over kreativiteten Hendrik og de andre på bootcampen har vist. Dette er dyktige studenter, med fantastiske ideer. Vi trenger flere som disse, som kan ta sjømatnæringen inn i fremtiden, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.
– Var veldig lærerikt å være med på, og veldig kult å stikke av med seieren blant så mange innovative ideer, sier Hendrik Dybdahl.
Det var Sett Sjøbein, som organiserte bootcampen.