Ordførar Sigmund Lier.
Ordførar Sigmund Lier.

– Tysvær blir ofra for sør-fylket