De tre med størst oppslutning etter avstemningen om ny biskop i Stavanger. Fra venstre: Prost Helge Gaard, domprost Anne Lise Ådnøy og sokneprest Haakon Kessel.
De tre med størst oppslutning etter avstemningen om ny biskop i Stavanger. Fra venstre: Prost Helge Gaard, domprost Anne Lise Ådnøy og sokneprest Haakon Kessel.

Gaard har fått størst oppslutning

Prosten på Karmøy, Helge Gaard har fått størst oppslutning i avstemningsrunden foran tilsetting av ny biskop i Stavanger bispedømme.

19. oktober i fjor presenterte Stavanger bispedømmeråd en liste på fem kandidater til å bli biskop i Stavanger. Etter avstemningsrunden november 2018 – januar 2019, står disse tre igjen som kandidater til å overta etter Ivar Braut:

• Helge Gaard (60), prost i Karmøy, Stavanger bispedømme
• Anne Lise Ådnøy (61), domprost i Stavanger
• Haakon Kessel (57), sokneprest i Ræge menighet, Stavanger bispedømme

Stillingen som biskop i Stavanger ble ledig etter at biskop Ivar Braut gikk av høsten 2018 av helsemessige årsaker. Ivar Braut ble vigslet til biskop i Stavanger i mars 2017.

På Kirkerådets møte i Stavanger 24.-25. januar blir ny biskop i Stavanger tilsatt. Valget står mellom de tre som fikk størst oppslutning i høstens avstemningsrunde. Før tilsetting skal alle biskopene og Stavanger bispedømmeråd gi sine anbefalinger til Kirkerådet.

Prosessen fram mot tilsetting av ny biskop omfatter en bred avstemningsrunde med 381 stemmeberettigede: Menighetsråd, kirkelig ansatte og landets proster og teologiske professorer. Til sammen har 242 stemmeberettigede instanser og ansatte satt opp tre navn i prioritert rekkefølge.

Vektingen av stemmene med utgangspunkt i fordeling av 100 «poeng», gir dette resultatet:

Helge S. Gaard – 34,24 %
Anne Lise Ådnøy – 22,90 %
Haakon Kessel – 22,11 %
Alf Petter Bu Hagesæther – 12,87 %
Marta Botne – 7,89 %

Kilde: kirken.no