Det er ikkje lange avstanden mellom Den italienske landsbyen og dei kommande rusbustadane. Ei mogleg permanent plassering får fleire til å reagere. 
Foto: Åge Wee
Lova seier at ingen skal bu på gata i Norge, alle skal ha ein plass å bu. Dei som stadig ruser seg, lever derimot utan ein heim frå tid til annan. Det tvinger NAV til å leige kostbare midlertidige ordningar. Dermed ønsker regjeringa at kommunane skal legge til rette og integrere dei gjennom gjennomgangsbustader. Her kjem dei i Tysvær (ringen til høgre. Ringen til venstre viser kor Den italienske landsbyen kjem.

– Lite gjennomtenkt å plassere narkomane og småbarn side om side