Kolumbus tar til seg innspela frå Tysvær og Suldal når dei skal lage nytt ruteopplegg for Nedstrandsferja. – Dette vil hjelpe oss med å lage best mogleg tilbod for alle, seier driftsleiar båt Lars Erik Tveit. No har kommunane laga eit fellesforslag til nytt ruteoppsett.

No har kommunane grunn til å vere optimistar med tanke på ruteopplegget frå 2021. Arkivfoto: Alf-Einar Kvalavåg

Positive til alternativt ruteforslag

Kolumbus tar til seg innspela frå Tysvær og Suldal når dei skal lage nytt ruteopplegg for Nedstrandsferja. – Dette vil hjelpe oss med å lage best mogleg tilbod for alle, seier driftsleiar båt Lars Erik Tveit. No har kommunane laga eit fellesforslag til nytt ruteoppsett.

av Mona Terjesen