Om Nedstrand blir droppa som stoppestad i Ryfylkebassenget vil det få store negative konsekvensar, meiner Nedstrand bygdeutval. Dei nektar og gi seg utan kamp og oppmodar kommunen til å skrive eit høyringsbrev snarast. 
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
No har kommunane grunn til å vere optimistar med tanke på ruteopplegget frå 2021.

Positive til alternativt ruteforslag