Vedr. Rusboliger

Viser til reportasje i TB 17.1.2019 hvor Svein Terje Brekke (Krf) og Ola Apeland (H) gir inntrykk av at alle partier og politikere står bak plasseringen av rusboligene ved Aksdalsvatnet. Dette stemmer ikke.

De viser til at Boligsosial handlingsplan ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.
Boligsosial handlingsplan er et overordnet dokument i alt arbeid med boligsosial utvikling og ikke et vedtak om geografisk plassering av ulike tiltak. Da saken om rusboligens plassering har vært behandlet i politiske organ i Tysvær har Tysvær FrP stemt imot plasseringen ved Aksdalsvatnet.

Vi har bl.a begrunnet dette i politiets vurdering og uttaler fra personer som jobber innen helsevesenet. Denne type boliger bør ligge i nærheten av tilbud som har heldøgns bemanning og være godt synlige. Dette ut fra at beboerne raskest og best skal få den hjelp de behøver når dette er nødvendig.

FrP i Tysvær har ikke skiftet mening i denne saken.

Aksdal 18.1.2019
Randi I Rettedal
Gruppeleder FrP”