I dag gir regjeringen gjenvinningsanlegget til AF Offshore Decom tillatelse til å seksjonere brukte oljeinstallasjoner i Vats- og Yrkesfjorden.
Industri-næringen trenger arbeidsfolk.

94 uten arbeid i Tysvær

Det er 94 personer som går inn i februar uten arbeid i tysvær. Det er litt lavere tall enn i fjor. Tysvær er i gruppen «best i klassen» med sin ledighet på 1,7 prosent.

Den sesongjusterte ledigheten gir vanligvis en økning i ledigheten i januar både i oppgangstid og nedgangstid. Men økningen i antall ble nå lavere enn vanlig for januar mnd. Hvis man sammenligner med samme mnd. i fjor som man skal gjøre, så er det god nedgang i ledigheten i våre kommuner. Med unntak av Suldal og Sauda, som begge hadde lav ledighet også i fjor. Det er Haugesund som ligger høyest med 3,0% helt ledige arbeidssøkere. Bak kommer Karmøy med 2,6%, Vindafjord med 2,3 og Sauda med 2,2% helt ledige. Nederst blant våre kommuner kommer Bokn med 1,8%, Tysvær med 1,7% og Suldal fortsatt helt nederst med 1,1% helt ledige arbeidssøkere.

Tiltak:
Antall arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak holder omtrent samme nivå, og vi har nå 290 arbeidssøkere på tiltak i sum. Dette er 163 personer mindre enn i fjor på samme tiden.

Bruttoledigheten – de helt ledige pluss de på tiltak, ser da slik ut:

Haugesund: 3,7% bruttoledighet

Rogaland: 3,4% bruttoledighet

Karmøy: 3,0% bruttoledighet

Vindafjord: 3,0% bruttoledighet

Sauda: 2,7% bruttoledighet

Tysvær: 1,9 % bruttoledighet

Suldal: 1,3% bruttoledighet

Utsira og Bokn: (Oppgis ikke – lave tall)

Samlet i Nord-Rogaland er det nå brutto 389 personer færre ledige sammenlignet med januar 2018.

Varsel om nedbemanning
1 bedrift har varslet om større nedbemanning i januar – i sum for 32 personer. Det er også varslet noen mindre permitteringer – men ikke mer enn det som er vanlig for årstiden.

Tilgang på stillinger:
Mens fylket som helhet har en økning i utlyste stillinger på 16%, så er økningen i Nord-Rogaland på godt og vel 30%. Den største økningen i nord-fylket, ser vi innen «Barne- og ungdomsarbeiderfaget», «Industri» og «Ingeniør og IKT fag». Det er ellers svært mange ferievikariater som lyses ut også denne mnd – flest fra offentlig virksomhet. Vi har også god tilgang på oppdrag meldt til NAV, og størst etterspørsel også her merker vi etter industrifagarbeidere m/fagbrev. Så innenfor dette området er det nå bedre jobbmuligheter enn på lenge. Det er gjennom flere bedrifter meldt om behov for mer arbeidskraft innen industri i månedene fremover.