Det var eit samla og fatta formannskap som hadde barnevernssaka til behandling tysdag ettermiddag. Etter at rapporten til ekspertutvalet blei lagt fram skal ein tiltaksplan på plass. Denne blei politikarane einige om å ta til orientering på tysdag.

Denne saka har vore krevjande for rådmann Sigurd Eikje. Her er han i kommunestyreslaen med Alexander Schønemann og Ragnhild Hobberstad frå ekspertutvalet. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Samla seg i barnevernsaka

Det var eit samla og fatta formannskap som hadde barnevernssaka til behandling tysdag ettermiddag. Etter at rapporten til ekspertutvalet blei lagt fram skal ein tiltaksplan på plass. Denne blei politikarane einige om å ta til orientering på tysdag.

av Alf-Einar Kvalavåg