Litus Lux representerer den nye generasjonen fyrlykter, som er mer miljøvennlige, enklere å montere og betydelig enklere vedlikeholde. Bildet viser Litus Lux som er satt opp i Finnmark. Det skal settes opp fem av denne varianten i region Vest. Den første skal etter planen opp denne uken. (Foto: Kystverket/Knut Hovda)
Miljøvennlighet kan være så mangt. Hva tenker du? (Foto: Kystverket/Knut Hovda)

Endrer sjømerkene fra Åna-Sira til Stad

Kystverket er i gang med endringer på sjømerkene langs kysten.

Frem til utgangen av juni skal fyrlyktene på strekningen Åna-Sira til Stad legges om fra et særnorsk system til den internasjonale IALA-standarden (International Association of Lighthouse Authorities). Arbeidet omfatter også flere steder i Tysvær.
I forrige uke ble de første fyrlykten i det som er Kystverkets region Vest skjermet om i henhold til den internasjonale standarden. Det er var lyktene Hammarholmen, Urholmbåen og Lamholmflua, mens Slåttevik ble tatt uken før.
Nå skal samme jobb gjøres i nordre del av Boknafjorden, Erfjorden, Sandsfjorden, Saudafjorden, Nedstrandsfjorden, Yrkefjorden, Vindafjorden, Vatsfjorden, Hervikfjorden, Årviksundet, Ognasundet, Boknasundet, og den søre delen av Karmsundet.

− Vi er allerede i gang med arbeidet i Rogaland, som blir et prioritert område i 2019, sier overingeniør Stian Revheim Sund i Kystverket Vest.

Omfattende omlegging
Frem til 2025 skal Kystverket legge om sektorene på til sammen rundt 1900 fyrlykter, såkalte sektorlykter. Disse skal over på standarden som er definert av den internasjonale maritime organisasjonen IALA.

IALA har anbefalinger for hvordan sektorene på ei fyrlykt bør være inndelt for å være intuitiv og gi en god forutsigbarhet. Kystverket har besluttet å tilpasse seg denne anbefalingen, og starter å endre på sektorene fra 2019. Arbeidet er ventet å være ferdig innen utgangen av 2025.
Prinsippene for anbefalingen er at når en sjøfarende stevner mot ei fyrlykt i hvit sektor, skal sektoren på styrbord side være grønn, og sektoren på babord side skal være rød. Dette gjelder uansett hvilken himmelretning man kommer fra.
Det er gjort grundige undersøkelser av nytteverdien av ei slik omlegging, og den viser at omleggingen er hensiktsmessig. Arbeidet gjøres i sammenheng med allerede nødvendig og planlagte endrings- og vedlikeholdsoppdrag. Det vil si at endringene vil skje i henhold til de planene som vi har for ettersyn og vedlikehold av disse merkene.
− Enkelte sjømerker vil bli flyttet, fjernet eller modernisert for å gjøre merkingen mer intuitiv og oversiktlig. I noen tilfeller vil fyrlykter bli fornyet, og disse vil se noe annerledes ut enn de gjør i dag. Den nye typen er laget av kompositt, driftes av solceller, er mer miljøvennlig og enklere å vedlikeholde, sier Sund.

Mer forutsigbart
Endringen gir altså økt forutsigbarhet for de som ferdes på sjøen. Norge vil nå følge de samme prinsippene som det internasjonale samarbeidet i IALA legger til grunn – og som de anbefaler.

– Det er viktig å understreke at god planlegging av seilasen fortsatt er viktig. Og ikke minst; ha oppdaterte kart. Det gjelder både for de profesjonelle sjøfarende og for dem som ferdes i fritidsbåt, presiserer Stian Revheim Sund.