Skjermbilde 2019-02-20 kl. 16.21.40

Økning i antall anmeldte seksuallovbrudd

2018-tallene viser at det for første gang på flere år var en liten økning i antall anmeldelser i Sør-Vest politidistrikt. Økningen var på 355, til 28.964 anmeldelser, noe som utgjør en oppgang på 1,2 prosent.

Mens andelen vinningsanmeldelser fortsatt synker, har andelen anmeldelser innen seksuallovbrudd, narkotika, vold og skadeverk økt i 2018.

Seksuallovbrudd
Fra 2014 til 2018 er økningen av anmeldelser innen seksuallovbrudd på mer enn 80 prosent, fra 382 til 705 saker. I 2018 ble det registrert 71 flere saker enn året før.

– En del av disse sakene er ressurskrevende for politiet å jobbe med, mens andre krever mindre innsats. Sakene er uansett viktige og et prioritert område for politiet, sier Hans Vik, politimester i Sør-Vest politidistrikt.

De siste årene har politidistriktet registrert en stor økning av anmeldelser innenfor kategoriene «Voldtekt av barn» og «Seksuelle overgrep mot barn». I 2015 var antall anmeldelser for de to kategoriene 133, mens det i 2018 hadde steget til 240. Antallet registrerte anmeldelser holdt seg omtrent på samme høye nivå i 2018 som i 2017.

U18
Lovbrudd begått av ungdom mellom 12 og 17 år (U18) har falt gjennom flere år, men i 2017 registrerte Sør-Vest en økning i antall anmeldelser. Denne økningen fortsatte i 2018. Det er spesielt antallet registrerte narkotikasaker som har økt mellom 2017 og 2018, men også voldssakene.

Den totale andelen U18-kriminalitet har gått opp fra 1999 til 2077 saker, noe som utgjør 4 prosent, fra 2017 til 2018. Skadeverk og vinning har gått merkbart ned, med henholdsvis 114 saker (fra 297) og 155 saker (fra 578). Antall narkotikasaker har imidlertid gått kraftig opp, fra 309 til 532 saker, noe som utgjør en oppgang på 72 prosent.

– Politiet har blitt flinkere til å jobbe mer kunnskapsstyrt og tverretatlig med denne type kriminalitet. Samtidig sier mine folk at de registrerer en holdningsendring blant ungdom de møter, for eksempel ved at de mener cannabis ikke er så farlig, sier Vik.
Stavanger skiller seg ut i politidistriktet når det gjelder ungdomskriminalitet, og politiet ønsker derfor å få bedre kunnskap om utviklingen.

– I samarbeid med Stavanger kommune jobbes det derfor med en rapport som skal være ferdigstilt i mai. Denne vil forhåpentligvis gi oss bedre forståelse av situasjonen, sier Vik.