'- Et tilfredsstillende resultat og bra vekst, gir Haugesund Sparebank de beste forutsetninger for årene framover, sier adm. banksjef Bente Haraldson Syre
– Resultatet fra 2018 gir Haugesund Sparebank de beste forutsetninger for årene framover, sier adm. banksjef Bente Haraldson Syre.

Tidenes beste for Haugesund Sparebank

Haugesund Sparebank har hatt et svært godt år i 2018, med et godt resultat og bra vekst.

Bankens resultat før skatt for 2018 utgjør 114,4 millioner kroner hvorav det er avsatt 26,9 millioner kroner til skatt. Av resultatet etter skatt på 87,5 millioner kroner, er det foreslått avsatt 3 millioner kroner til gavefond, samt at 11 mill kroner går som avkastning til egenkapitalbeviseierne, hvorav 8,1 mill kroner er foreslått utdelt som utbytte, mens 73,5 millioner kroner bidrar til en styrking av Sparebankens fond og kapitaldekning.
Bankens brutto utlånsøkning, inkludert overførte lån til boligkredittselskap, er på 6,15 prosent, mens innskuddsøkningen er på 4,73 prosent.
Bankens forretningskapital var ved utgangen av 2018 12,7 milliarder kroner. Dette er en økning på 946,4 millioner kroner eller 8 prosent det siste året. Bankens forretningskapital består ved årsskiftet av forvaltningskapital på 11,1 milliarder kroner, samt overførte lån til bankens boligkredittselskap på 1,6 milliarder kroner.
Bankens rene kjernekapital er ved årsslutt på 17,42 prosent mens den ansvarlige kapitalen er på 21,22 prosent.
Bankens resultat og utvikling bidrar til å opprettholde bankens forretningsidé om å være en kundeorientert, attraktiv og selvstendig sparebank med lokal forankring til beste for kundene, eiere og ansatte, samt at banken skal kunne bidra til vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Bankens visjon om at «vi skal bidra til at Haugalandet er et godt sted å bo og leve» skal oppnås gjennom våre viktige verdier «lokal, nær og personlig». Dette har stor betydning i bankens daglige virksomhet og strategiske planlegging.
I en tid hvor finansmarkedet blir stadig mer sentralisert og globalisert, er Haugesund Sparebank stolt over å være den eneste lokaleide og lokalstyrte banken i Haugesund. I tillegg til hovedkontoret i Haugesund har Haugesund Sparebank også kontor i Bømlo, Sveio, Tysvær og Vindafjord.

2018 nye kunder
Haugesund Sparebank fikk i fjor 2.018 nye kunder. I tillegg til konkurransedyktige betingelser og god personlig service har vi erfart at både bedrifter og privatpersoner legger vekt på den lokale tilknytningen når de skal velge bankforbindelse.
Bankens resultater de senere årene gjør at banken fortsatt kan være en stor bidragsyter til lokale lag og foreninger innen både idrett, kultur og humanitære ideelle organisasjoner. I 2018 betalte banken nærmere 9 millioner kroner i sponsorstøtte i forbindelse med samarbeidsavtaler med ca. 150 foreninger og lag i bankens markedsområde. Det ble også utbetalt 3 millioner kroner fra bankens gavefond til allmennyttige formål.
– Resultatet er historiens beste for banken, og gir Haugesund Sparebank de beste forutsetninger for årene framover, sier adm. banksjef Bente Haraldson Syre.