Gatemagasinet Asfalt feirer 10 år den 1. mars.
Gatemagasinet Asfalt feirer 10 år den 1. mars.

Gatemagasinet Asfalt i 10 år

Gatemagasinet Asfalt fyller 10 år – og har solgt 1,3 millioner magasiner. Aller første Asfalt traff gatene i april 2009, og 1. mars gir de ut sitt jubileumsnummer.

I løpet av disse ti årene har over 700 Asfalt-selgere vært innom våre kontorer, og vi har solgt rundt 1,3 millioner magasiner og bøker. Dette salget har ført til møter mellom mennesker som kanskje ellers ikke ville funnet sted. Vi tror vi har vært med på å påvirke samfunnets holdning til rusavhengige i fylket vårt. Gatemagasinet Asfalt har gjort Haugesund til en mer urban by. Gatemagasin finner du blant annet i London, Stockholm, København, Oslo og Haugesund, sier Arne Valen i Kirkens Bymisjon.

Gatemagasinet Asfalt skal være et økonomisk alternativ til tigging, vinningskriminalitet og prostitusjon.
– Vi ønsker å gi selgerne våre en verdig arbeidsinntekt og være en god og trygg arbeidsplass. Med dette håper vi at de kan ha et sted de føler tilhørighet, sier daglig leder Christine Midbøe i Stiftelsen Gatemagasinet Rogaland.

Takket være selgerne
Gatemagasinet Asfalt er en stiftelse og et sosialt entreprenørskap, og leverer med det både sosiale og økonomiske resultater. Stiftelsen mottar ingen offentlig stønad, og står økonomisk på egne bein. Det er selgerne våre som gjennom magasinsalg skaper sin egen arbeidsplass.
– Vi kunne aldri drevet så godt som vi gjør uten den enorme ressursen som finnes i selgerne våre. Takket være dem får vi ingen offentlig stønad – de skaper sin egen arbeidsplass, og legger også til rette for at vi får ha vår, skriver redaktør Jorunn Busk i lederartikkelen i denne utgaven.

Hun legger samtidig med en oppfordring;
– Det kommer med en forutsetning, og det er at dere der ute i Rogalands gater fortsetter å kjøpe magasiner og med det legger til rette for at denne gruppen mennesker også har en jobb å gå til.

Annerledes forside
Med tiårsjubileum har Asfalt ryddet plass på forsiden til de som er hedersgjester når vi feirer ti år – nemlig selgerne våre. I spaltene kan du lese om selgere som har vært med fra start, som forteller om hva arbeidsplassen Asfalt har betydd for dem.

Vi tar også opp et nokså tøft tema i denne utgaven, nemlig dødsfall i rusmiljøet, da dette er en stor del av hverdagen til mennesker som lever et liv i rus. Salgslederne ved Asfalt-kontorene jobber tett på selgerne, og opplever årlig å miste noen dem har blitt glade i.

Leserne får også bli kjent med pårørende av mennesker i rusmiljø, og gjennom en bildeserie fra gata får dere se møtene som oppstår på gata.
Før Asfalt startet opp, stod det en artikkel i tidsskriftet til Kirkens Bymisjon om at det skulle startes et gatemagasin i Stavanger. Dette fikk eier av Ferd og styreleder i Ferd Sosiale Entreprenører AS, Johan H. Andresen med seg, og tok kontakt. Han og Ferd hjalp magasinet på bena med økonomisk støtte og råd, blant andre at Asfalt burde være et eget selskap.

Tidligere i år var han på besøk for å se hvordan det stod til, og oppsummerte turen slik;
– Jeg har en god følelse av at dette fortsatt er viktig, og en forståelse av at det skjer noe her. Egentlig bare «good vibrations».

Fakta om Gatemagasinet Asfalt:
– Asfalt er et gatemagasin som selges av mennesker med ruserfaring, og som er i en vanskelig livssituasjon. Selgerne kjøper bladet for kr. 50,- og selger det videre for kr. 100,-
Mellomlegget beholder selgeren som lønn. Gatemagasinet Asfalt ønsker på denne måten å gi medmennesker en mulighet til å skaffe seg en inntekt på en verdig måte. En måte som bidrar til å gi et fotfeste, økt selvbilde og livskvalitet, og som gjør at en kan føle seg som en del av noe større.
– 1. april 2009 kom det første nummeret av Asfalt ut på gata. Siden har det kommet nytt magasin annenhver måned, med unntak av de siste to månedene da magasinet har kommet i bokform.
– Stiftelsen Gatemagasinet i Rogaland består av tre årsverk (daglig leder, ansvarlig redaktør/journalist og en journalist), samt syv styremedlemmer.
– Salgskontorene drives av forskjellige organisasjoner som kjenner godt til selgermålgruppen gjennom annet arbeid de driver.
– Gatemagasinet Asfalt er representert i alle de største byene i Rogaland, og har salgskontorer i Stavanger, Haugesund, Sandnes, Sola, Jørpeland og Egersund.
– Asfalt har i dag rundt 170 aktive selgere i fylket.