Diskusjon om spreidd bustadbygging får det til å gå ei kule varmt mellom Høgre og Arbeidarpartiet. – Me må bruke vett, seier Høgre.

Denne gjengen vil seie oftare ja i saker om spreidd bustadbygging. Frå venstre Trygve Hebnes, Arvid Bakken, Ola S. Apeland og Monika Nes Lindanger. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Val 2019: – Må bruke sunn fornuft

Diskusjon om spreidd bustadbygging får det til å gå ei kule varmt mellom Høgre og Arbeidarpartiet. – Me må bruke vett, seier Høgre.

av Alf-Einar Kvalavåg