Politisk engasjement: Etter initiativ frå Trygve Hebnes  og resten av Høgregruppa har teknisk utval komme med innspel til miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) med detaljplan og søknad om konsesjonspliktige endringar for Gismarvik Vindkraftverk.
Politisk engasjement: Etter initiativ frå Trygve Hebnes og resten av Høgregruppa har teknisk utval komme med innspel til miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) med detaljplan og søknad om konsesjonspliktige endringar for Gismarvik Vindkraftverk.

Vindmøllesaka: No er også politikarane på banen