På bildet statssekretær i UD Aksel Jakobsen, prisvinnerne Andreas Aukland, Ann Rebekka Undheim og Jonas Harboe, og juryleder Vegard Nilsen.
På bildet statssekretær i UD Aksel Jakobsen, prisvinnerne Andreas Aukland, Ann Rebekka Undheim og Jonas Harboe, og juryleder Vegard Nilsen.

Frakkagjerd-elevene vant vannprisen!

De flinke Tysvær-ungdommene gikk helt til topps under finalen i Norsk Juniorvannpris 2019, og får delta i Stockholm Junior Water Prize til høsten.

Prisen ble delt ut under fredagens seminar på Verdens vanndag på Forskningsparken i Oslo. Statssekretæren for utviklingsministeren i Utenriksdepartementet, Aksel Jakobsen, åpnet seminaret og delte ut prisen til vinnerne fra Frakkagjerd ungdomsskole og de øvrige finalistene fra Ski ungdomsskole og Drammen videregående skole.

De tre finalistene presenterte sine prosjekter under finalen 21. mars, mens vinneren ble kåret 22. mars.

Frakkagjerd ungdomsskole hadde følgende prosjekt: «Storavatnet – potensiell reservevannskilde på Haugalandet. Kan Storavatnet ved Sandbekken brukes som reservevannskilde for Haugalandet, og hvilke miljøfaktorer påvirker vannkvaliteten?»

Juryens begrunnelse er:

«Bidragene til juniorvannprisen vurderes ut fra kriteriene kreativitet, vitenskapelig fremgangsmåte, fagkunnskap og presentasjon, og i presentasjonen inngår både en skriftlig rapport, stand og muntlig fremføring.

Juryen har hatt tre gode oppgaver å vurdere som alle er presentert på en meget god måte. De tre tar alle for seg relevante og nokså ulike problemstillinger. Det har vært jevnt og juryens oppgave har ikke vært lett.

Årets vinner har jobbet med en samfunnsnyttig problemstilling knyttet til menneskers bruk og påvirkning på vannforekomster. Mange kommuner vil måtte forholde seg til denne problematikken de nærmeste årene. Juryen var spesielt imponert over kvaliteten på den skriftlige rapporten til vinnerbidraget. Arbeidet er utført på oppdrag fra kommunen og har fremskaffet resultater som kommunen kan bruke i sitt videre arbeid med å finne en fremtidig reservevannkilde.»

Juryen har bestått av Live Semb Vestgarden (Norsk Hydrologiråd/Universitetet i Sørøst-Norge), Cecilie Raasok (Nedre Romerike Vannverk/Nedre Romerike Avløpsrenseanlegg), Kristian Drolsum (VA- og VVS-produsentene/Ulefos), Ingrid Husby (Norsk Vann/Oslo kommune VAV) og Vegard Nilsen (Norsk Vannforening/NMBU, juryleder).

Vinnerne av Norsk juniorvannpris får delta i Stockholm Junior Water Prize til høsten.

Norsk Vann gratulerer prisvinnerne og alle deltagerne i årets konkurranse.