Utdanningsforbundet: Resolusjon 4

Utdanningsforbundet Tysvær oppfordrer til sparing med multiplikatoreffekt.

James Hackman, amerikansk forsker, økonom og nobelprisvinner viser til denne effekten. Jo tidligere vi setter inn innsatsen, jo flere år får den på å virke. Han sammenligner det med en snøball som stadig ruller, den trenger bare et tidlig puff. Dermed «forrenter» innsatsen seg. Å satse på barn så tidlig som mulig virker også sosialt utjevnende og er samfunnsmessig lønnsomt. En god barndom varer i generasjoner. Det samme kan dessverre en dårlig barndom gjøre.
I barnehagen blir grunnlaget lagt for resten av barnets liv. Her dannes barnas relasjonskompetanse, selvregulering, indre arbeidsmodeller, osv. Dette vil også ha noe å si for å klare å gjennomføre skolegang, komme seg inn i arbeidslivet og også hvordan de senere er i møte med egne barn. Så dette er altså en investering som varer i generasjoner. Vi har et viktig samfunnsmandat som skal drive forebyggende arbeid overfor hele barnet med tanke på bl.a. psykisk helse, sunt kosthold. Derav er det viktig at barnehagene nå har fått kokk, slik at tilbudet også blir litt mer likt innad i kommunen.
Lang åpningstid gjør at vi har alle på jobb samtidig kun 4,5 time til dagen (kjernetid). I denne tiden skal pauseavvikling, møter, arbeidstid etc. avvikles. Det vil si at av 52,5 timer åpningstid er det max 10-12 timer i uka at alle er samtidig med barna. Personalet i barnehagene har høy faglig kompetanse, men skal vi få størst mulig utbytte av denne satsingen, må vi være flere voksne sammen med barna. Det blir ikke alltid satt inn vikar ved avspasering, ferieavvikling, kurs, møter, etc. noe som igjen resulterer i større barnegrupper, mindre tid til hvert barn og en ekstra stressfaktor i hverdagen. Barnehager som har vært pilot med økt bemanning har vist gode resultat ikke minst med lavere sykefravær/ høyere nærvær.

Hva er god investering?
• Få lovpålagt bemanningsnorm på plass.
• Kokken må beregnes utenom bemanningen.
• Nok bemanning hele dagen ikke bare i kjernetid.
Tenk langsiktig og invester i de yngste, det gir størst avkastning!

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Tysvær. 7.03.2019.
V/ leder Lars Helge Kvinnesland