Utdanningsforbundet: Resolusjon 5

Bruk overskudd i kommunen til å styrke barnehage og skole.

Rådmann Sigurd Eikje og økonomisjef Tor-Leif Helgesen har nylig presentert et netto overskudd på 95,7 mill fra budsjettet i 2018.
Utdanningsforbundet i Tysvær oppfordrer politikerne til å bruke en del av overskuddet til å styrke barnehagene og skolene i kommunen.
Både barnehage og skole opplever at det er for lite midler til å ivareta barna på en god nok måte. Utdanningsforbundet mener at mer midler inn til tidlig innsats, både i barnehage og skole, vil gi langsiktig overskudd i form av barn som opplever omsorg, mestring, trivsel og læring. Det fremmer god psykisk helse og muligheten til å få et godt liv.
Tilbakemeldinger Utdanningsforbundet får, viser at utfordringer med vold og trusler er et voksende problem. Samtidig er det fokus på klasseledelse og tidlig innsats i kommunen. Skal en ta på alvor det som blir anbefalt fra Pål Roland disse områdene, mener vi at en del av overskuddet bør brukes på styrking av tidlig innsats i barnehage og skole.
Kommunen har valgt å utsette en pålagt barnehagenorm, skole- og barnehagesektoren har gått gjennom harde innsparinger og økning av elever i utfordring gir intense og utfordrende arbeidsdager. Noen blir sykemeldt, både i skole og barnehage. Dette sliter på de som er igjen på jobb, både med økt arbeidsmengde og uforutsigbare dager. Dette er veldig ugunstig også for de barna som er ekstra avhengig av stabilitet i personalet.Vi kommer inn i en vond sirkel. Ved å investere en del av overskuddet i tidlig innsats kan en bryte denne vonde sirkelen.
• Utdanningsforbundet mener at det koster med kvalitet. Vi mener at det å investere i barnehage og skole vil gi avkastning i andre enden.
• Utdanningsforbundet ber de folkevalgte og rådmann se på helheten, ikke bare ulike budsjett hver for seg. Tidlig innsats i barnehage og skole vil gi innsparinger på mange busjett på sikt om vi våger å investere i kvalitet.
• Tysvær kommune har nå en mulighet til å gjøre noe godt for barn og elever i Tysvær. Sats på de unge, gjør deres hverdag enda tryggere slik at flest muig av dem opplever livsmestring.
• Utdanningsforbundet mener at Tysvær kommune bør investere en del av overskuddet i årets budsjett på tidlig innsats – det vil være en meget god investering, både for barn i skole og barnehage – samt de ansatte som arbeider med disse barna.

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Tysvær. 7.03.2019.
V/ leder Lars Helge Kvinnesland