Det er gode jobbmuligheter i Rogaland om dagen.
Det er gode jobbmuligheter i Rogaland om dagen.

God nedgangen i ledigheten

God nedgangen i ledigheten og svært god økning i antall utlyste stillinger. Det melder NAV om arbeidssituasjonen i Rogaland.

Av NAV
Når vi sammenligner antall helt ledige med samme mnd. i fjor, så er antallet redusert med 241 personer i sum i Nord-Rogaland. Det er Haugesund som ligger høyest med 2,6% helt ledige arbeidssøkere. Og det er fortsatt kun Haugesund i Nord-Rogaland som ligger over fylkessnittet på 2,4% med helt ledige. Bak kommer Karmøy med 2,2%, Sauda med 1,9% og Vindafjord med 1,8% helt ledige. Nederst blant våre kommuner kommer Bokn og Tysvær med 1,4% og Suldal helt nederst med 0,7% helt ledige arbeidssøkere.

Tiltak:
Antall arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak holder seg helt likt, og vi har nå 274 arbeidssøkere på tiltak i sum. Dette er 182 personer mindre på tiltak enn samme mnd. i fjor.
Bruttoledigheten – de helt ledige pluss de på tiltak, ser da slik ut:
Haugesund: 3,3% bruttoledighet
Rogaland: 3,0% bruttoledighet
Karmøy: 2,6% bruttoledighet
Vindafjord: 2,4% bruttoledighet
Sauda: 2,3% bruttoledighet
Tysvær: 1,8 % bruttoledighet
Suldal: 0,9% bruttoledighet
Utsira og Bokn: (Oppgis ikke – lave tall)

Samlet i Nord-Rogaland er det nå brutto 423 færre personer ledige – sammenlignet med mars 2018.

Varsel om nedbemanning
Kun 1 bedrift har varslet om større nedbemanning i mars – i sum for 20 personer. Det er ellers relativt få enkeltpermitteringer sammenlignet med sesongen og tidligere år.

Tilgang på stillinger:
Det er svært god økning i utlyste stillinger i Nord-Rogaland. I sum 850 stillinger. Den største økningen i nord-fylket, ser vi innen «Barne- og ungdomsarbeiderfaget», «Bygg og anlegg», «Industriarbeid» og «Serviceyrker». Det er en ganske stor mengde ringevikarer og sesong jobber som er lyst ut nå i mars, da flere bedrifter ser ut til å etablere seg med pooler i vårt området. Dette er med og genererer en relativt stor del av stillingsvolumet – i sum med flere hundre stillinger. Vi ser også en liten økning av utlyste stillinger innen «Ingeniør- og IKT-fag».

Det meldes mange oppdrag til NAV også denne mnd. Denne mnd. har det vært stor etterspørsel både innen industrifag og innen bygg/anlegg. Innen begge disse områdene er det nå vanskelig å finne personer med ønsket kompetanse som er personer med både fagbrev og erfaring. Men vi kan fortsatt ha tilgang til alternativ arbeidskraft dersom bedriftene ønsker det. Vi har også hatt god tilgang på stillinger innen butikk og servicearbeid – og her er det fortsatt god tilgang på kompetent arbeidskraft.

Som tidligere nevnt så fikk NAV ny CV løsning på luften i begynnelsen av februar. Bare deler av de gamle CV’ene kunne konverteres til den nye løsningen. Det er derfor nå viktigere enn noensinne at alle arbeidssøkere går inn og oppdaterer den nye NAV CV-en skikkelig. Etterspørselen er stor innen mange bransjer, og da er det virkelig viktig vise frem hele sin kompetanse dersom man skal være aktuell for de oppdragene som arbeidsgiverne kommer med nå. Når flere arbeidsgivere sliter med å få tak i den arbeidskraften de etterspør, så øker mulighetene også for personer som kanskje har litt annen kompetanse. Så her kan det være gode muligheter for flere, dersom arbeidsgiverne får se gode CV med godt forklart kompetanse.

Vi jobber også med å arrangere en del jobbmesser for å finne gode match mellom arbeidsgivere og kandidater, og da er det også viktig å ha gode CV opplysninger både for å bli invitert med og for å at arbeidsgiver skal bli interessert.