Tre har søkt om fastlegehjemmel i Aksdal. En av dem en gammel kjenning for mange. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Tre har søkt om fastlegehjemmel i Aksdal. En av dem en gammel kjenning for mange. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Disse har søkt hjemmelen til Egenberg

Tidligere fastlege på Aksdal Senter Attila Fazekas er blant tre søkere til å overta fastlegehjemmelen til Torbjørn Egenberg.

Ledig fastlegehjemmel ble utlyst 28.februar 2019. Den ble lyst ut på kommunens nettsider, på kommunens facebookside, på legeforeningens nettsider (www.legejobber.no), i Tidskrift for den Norske legeforening, Haugesund avis og Tysvær bygdablad

Fristen for å sende søknad var 31. mars 2019

Ved utløp av søknadsfrist er det kommet inn 3 søkere til fastlegehjemmel.

1. Pedram Kazemi – Esfarjani. Danmark. 50 år

2. Sherif Sabry. Sverige. Alder ikke oppgitt

3. Attila Fazekas. Norge. 50 år

· Den videre prosessen nå vil være å innkalle aktuelle kandidater til intervju. En tilsettingsnemd bestående av Helse- og førebyggingsjef, Kommuneoverlege og tillitsvalgt fra legeforeningen vil vurdere kandidatene etter kompetansekrav og personlige egenskaper i henhold til utlysningen.

· Tilsettingsnemnda vil etter intervjuer gjøre en innstilling som protokollføres

· Deretter vil kommunen gjøre et enkelt vedtak i henhold til Helse og omsorgstjenesteloven §3-2 og Forvaltningslovens §2 første ledd bokstav b, om tildeling av hjemmel til den kandidaten som ble innstilt som nummer 1 av tilsettingsnemda.

· Hvis legene ikke blir enige om overdragelsesbetingelsene kan pris fastsettes av nasjonal nemd oppnevnt av legeforeningen.

· Når legen, som har fått tildelt fastlegehjemmel gjennom vedtak, takker ja til hjemmelen inngår legen og kommunen en individuell avtale om allmennlegepraksis i fastlegeordningen for selvstendig næringsdrivende lege