– Me har fått Telenor på banen. Ingen skal vere utan dekning i Tysvær, lovar ordførar Sigmund Lier.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
– Eg skal til Bergen og fortelle at me ikkje vil ha fleire planar for vindmøller i Tysvær, seier ordførar Sigmund Lier.

– Alle skal ha fiber

Ordføraren er klinkande klar overfor Telenor. Ingen i Tysvær skal stå utan dekning, og alle skal få tilbod om fiber.

Av Alf-Einar Kvalavåg
Telenor er i ferd med å kople ut sitt over 100 år gamle kobbarnett. Det vil få konsekvensar for mange i Tysvær.
– Me har pørvd fleire gonger å komme i dialog med Telnor utan å få svar. Til slutt sendte me eit brev til toppleiinga og forklarte dei tydeleg kva me synast om denne prosessen. det gav svar. Nå er me i god dialog med dei og ingen i Tysvær skal stå utan god dekning når dette arbeidet tar til. På sikt skal alle ha fiber, og telenor bli nå med i ein anbodsrunde der også Haugaland Kraft og Haugaland Turbonett også er kontakta, seier ordførar Sigmund Lier.
Det var ein tydeleg frustert ordførar som etter kvart tok i bruk alle midlar for å få Telenor på banen. Svært mange var usikre på kva nedlegginga av det gamle systemet ville få å seie for dei. Det var bønder, som var bekymra for sine system på gardane, og det var privatpersonar som bur i områder av Tysvær med svært dårleg mobildekning. Og dei er det mange av.
– Nå håper eg at me har oppretta ein dialog som gjer at me har kontroll på dette. I ei slik omlegging må eit nytt og oppegåande nett vere på plass før ein stenger det gamle. Og informasjon rundt dette må komme ut. I dag er me nesten prisgitt at me har raske linjer i fiber. Det nyttar ikkje å skru tida tilbake med dårlege løysningar. Så her har Telenor eit stort samfunnsoppdrag dei må ta på alvopr. Og me skal passe på dei, lovar Sigmund Lier.

Telenor: – Vårt mål er at alle skal ha tilgang til Internett
–Alle Telenor-kunder som fortsatt er koblet til kobbernettet, enten det er offentlige virksomheter, bedrifter eller folk flest, skal få tilgang til ny og raskere teknologi, sier Petter Børre Furberg, leder for Telenor Norge

Telenor er i gang med å fase ut vårt godt over 100 år gamle kobbernett til fordel for mer moderne løsninger som mobil og fiber. Noen uttrykker bekymring for at nettet skal fases ut. Jeg ønsker derfor å informere om hvorfor endringen er nødvendig og hvordan dette vil påvirke deg som kunde.
I februar informerte Telenor om at kobbernettet skal fases ut fra nå og frem mot 2023.

I år vil Telenor stoppe vedlikehold av kobberlinjene til kunder som har bedre teknologi tilgjengelig, enten via fiber eller 4G-dekning. Kunder som ikke har noe alternativ til kobberlinjen ennå, vil få linjen rettet hvis det oppstår feil. Dette gjelder både de som har telefoni og de som har bredbånd over kobbernettet.

Telenor vil søke samarbeid med berørte kommuner for å legge fiber og bygge ut mobilnettet der det er behov.

Hvorfor må vi fase ut kobbernettet?
Internett og telefoni er i dag alfa og omega for nærmest alle i vårt samfunn. Dette gjelder privatpersoner, bedrifter og det offentlige. I tillegg økes behovene hvert eneste år. Sykehus benytter livskritisk utstyr som er avhengig av nettilkobling, kortterminalene som er plassert i butikker i hele landet er avhengig av nettilkobling, og til og med fiskeindustrien er avhengig av utstyr som kobles på nettet. I tillegg bruker vi som privatpersoner nettet til alt fra å strømme tv-serier og oppdatere oss på sosiale medier til å spille dataspill og navigere oss frem med karttjenester på mobiltelefonen.

Alt dette fører til en enorm belastning på nettet, og denne belastningen øker. Tall fra Telenors mobilnett viser at databruken øker med over 30 prosent hvert eneste år. Når man legger alt dette sammen, blir det tydelig at det gamle kobbernettet ikke lenger lever opp til dagens behov for fart, stabilitet og kapasitet.

Digitaliseringen skal gjøre det enklere å bo og arbeide i distriktene, men da må moderniseringen av det norske nettverket gjennomføres i hele landet, ikke kun i storbyene. Kobberlinjene strekker ikke til i dagens digitale samfunn.
Når kunder kan få dramatisk bedre nettilgang ved å benytte ny og bedre teknologi, i tillegg til at driftskostnadene synker betraktelig, veier argumentene tungt for å fase ut kobbernettet.

Det er disse hensynene som gjør at vi nå må gå over til ny teknologi som er bedre rustet til å håndtere samfunnets behov, både i dag og i fremtiden. I år har vi rekordhøy fiberutbygging.

Hvordan vil dette påvirke meg?
Hvis du er tilknyttet kobbernettet, vil vi kontakte deg med informasjon om planlagt tidspunkt for endringer i ditt område i god tid før vi setter i gang. Vi vil da samtidig tilby deg den løsningen som best tar hensyn til forholdene der du holder til.
Et fåtall kunder bor i områder der vi ikke har et erstatningsprodukt til kobbernettet. Her vil vi fortsette vedlikeholdet av kobbernettet frem til vi har en alternativ løsning på plass, og de dette gjelder vil dermed ikke merke noen forskjell.

Må jeg gjøre noe?
Har du ikke hørt fra oss, så trenger du ikke å gjøre noe. Vi jobber med detaljplanleggingen, og du vil høre fra oss i god tid før vi bytter ut nettet hos deg.
Jeg vil berolige alle dere som er bekymret for moderniseringsreisen vi nå har lagt ut på. Vi gjennomfører modernisering for å sikre at alle i vårt langstrakte land skal ha tilgang til høykvalitets telefoni- og nettjenester.

Varm hilsen fra Petter-Børre Furberg
Leder for Telenor Norge