Skjermbilde 2019-04-15 kl. 15.56.55

Stien til Himakånå er reddet

– Vi er en turistkommune og derfor er det svært gledelig at et samlet formannskap fant penger slik at stien til Himakånå nå er åpen for fri ferdsel. Nå håper vi at mange tar seg en tur i det flotte påskeværet, sier ordfører Sigmund Lier.

I dag var det innkalt til hastemøte i formannskapet. En sak sto på agendaen, reåpning av stien opp til det populære turmålet.
– Vi hadde en god debatt og fant fram til en løsning som gjør at stien nå er åpen for alle. Vi ønsker å være en turistkommune som spiller på lag med grunneierne. dette er et viktig signal om det. Så nå kan vi ta påskefri med god samvittighet, sier Lier.

Her er teksten som ble enstemmig vedtatt:
1.Formannskapet vedtarøktkommunal tilleggsfinansiering slik framlagte prosjekt for turveg til Himakånånå er lagt fram på kr.1.337.000.
2. Finansiering av tillegg på kr 1337000 blir forskuttert av generelt disposisjonsfond, med endelig finansiering ved disponering av regnskapsoverskudd for 2018. 3.Formannskapet ber rådmannen gå i dialog med blant annet Nedstrand Vekst med mål om å redusere kommunens andel med minimum kr 300.000.