Kobberdebatt med grønske

Flere medier har det den siste tiden omtalt at Telenorkunder med telefoni og internett som forsynes gjennom kobbertråd, i disse dager får beskjed om at disse installasjonene ikke blir vedlikeholdt.

Høyres representanter har full forståelse for bekymringen dette medfører for den enkelte.
Kobbernettet har inntil for noen år siden vært hovednettet for fasttelefoni og bredbånd. Som et ledd i moderniseringen av fastnettet, har Telenor bestemt at kobbernettet skal fases helt ut innen utløpet av 2022, til fordel for neste generasjons mobilnett og moderne fiberkabler i stedet for det gamle, utdaterte og slitne kobbernettet. Dette er viktig for den fremtidige dekningen, hastigheten og stabiliteten i nettet – i hele landet.

Senterpartiet, med Trygve Slagsvold Vedum i spissen, ser naturlig nok sitt snitt til å smi mens jernet er varmt. «Først kutter regjeringa i posttilbudet og så sier dem at man ikke skal ha internett. Det går ikke an», forteller Vedum. Det er både fint, og forventet at Vedum bekymrer seg på vegne av distriktskundene til Telenor. Men når fremstillingen blir så enkel, så er det vår plikt å fortelle at det nettopp ikke er så enkelt.

Ifølge de opplysninger som Telenor har gitt Høyres nye digitaliseringsminister, er det ingen av internettkundene som har fått varsel om stans i feilretting fra 1. mai 2019 som (ifølge Telenors egne data) ikke har god 4G-dekning fra Telenor. Telenor har for øvrig også opplyst at gjennomsnittshastigheten på bredbånd via kobbernettet er 10 Mbit/s. Til sammenlikning er gjennomsnittshastigheten på bredbånd via 4G over 70 Mbit/s. Telenor har ikke leveringsplikt på bredbånd, men det er likevel viktig at kundene som i dag har bredbånd over kobbernettet, og som ikke har et annet alternativ i markedet, bistås godt av Telenor, får vi forsikret.

Høyre og regjeringen er opptatt av bredbåndsdekningen i landet. Dekningen har økt, og skal øke de neste årene. Vi har lagt til rette for tidlig 5g-utbygging og økt – og forenklet tilskuddsordningen til fylkeskommunene, slik at de kan bygge ut bredbånd i områder der behovet er størst. Ny og raskere fiber er på vei. Dersom en slik omstillingsprosess medfører store problemer for folk i distriktene, så er det Høyres jobb å være løsningsorienterte.

Senterpartiet kan fortsette å skjøtte egen leveringsplikt på problemer, men når løsningene og faktagrunnlaget ikke vedlikeholdes, vil også det på sikt bli synlig for distriktsvelgerne.

Med vennlig hilsen
Ola S. Apeland
Ordførerkandidat Høyre