Her på servicetorget på rådhuset kan ein få hjelp om ein har spørsmål om valet. Liv Jorunn Frønsdal melder at partia får svar den 7. mai om listene deira blir godkjent.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Det er i servicetorget det skjer. – Her kan ein både tidlegstemme og førehandsstemme, fortel Liv Jorunn Frønsdal.

VAL 2019: Listene klare for godkjenning