Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard
Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard

Betydelig nedgang i ledigheten

Nedgang i ledigheten i alle kommunene i Nord-Rogaland – og god tilgang på stillinger. I Tysvær er det nå 77 personer uten arbeid.

Dette innlegget er levert av NAV

April ble en god mnd. for ledighetsbildet i Nord-Rogaland. Alle kommunene våre har nedgang i ledigheten og alle ligger igjen under fylkessnittet på 2,4% når vi ser på de helt ledige. Haugesund ligger høyest i Nord-Rogaland med sine 2,3% helt ledige arbeidssøkere. Etter disse kommer Karmøy som nå gikk under 2 tallet med sine 1,9%. Vindafjord er nå helt nede på 1,5%, Tysvær og Sauda på 1,4% og Suldal med lave 0,7% helt ledige. Bokn og Utsira har begge nå så få ledige at tallet ikke oppgis.

Tiltak:
Antall arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak gikk litt opp, og vi har nå 284 arbeidssøkere på tiltak i sum. Dette er 171 personer mindre på tiltak enn april i fjor.

Bruttoledighet:
Bruttoledigheten – de helt ledige pluss de på tiltak, ser da slik ut:
Haugesund: 3,0% bruttoledighet
Rogaland: 3,0% bruttoledighet
Karmøy: 2,3% bruttoledighet
Vindafjord: 2,1% bruttoledighet
Tysvær: 1,8 % bruttoledighet
Sauda: 1,6% bruttoledighet
Suldal: 0,9% bruttoledighet
Utsira og Bokn: (Oppgis ikke – lave tall)
Samlet i Nord-Rogaland er det nå brutto 464 færre personer ledige – sammenlignet med april 2018.

Varsel om nedbemanning
Vi har mottatt varsel fra 1 bedrift i april – om permittering for inntil 15 personer. Ellers har det vært få bedrifter vi har vært i kontakt med ang. mulige nedbemanninger. Vi ser fortsatt noen enkeltpermitteringer, men ikke noe som ikke er normalt for sesongen.

Tilgang på stillinger:
Også i April har det vært en god økning i utlyste stillinger i Nord-Rogaland. Mens fylket totalt har en økning på 19%, så har vi her nord en økning på 31% utlyste stillinger. Flest utlyste stillinger ser vi innen «Barne- og ungdomsarbeiderfaget» (136) , «Helse, pleie og omsorg» (121), «Ingeniør- og IKT fag» (107). Det er også lyst ut mange stillinger innen «Industriarbeid» (70) og «Bygg og anlegg» (67), som begge er næringer som nå over tid har slitt med å få tak i nok arbeidskraft med ønskede fagbrev.

Det meldes fortsatt en god del oppdrag direkte til NAV. Hovedtyngden innen industrifag og bygg/anlegg. Det er ikke så mange ledige kandidater innen disse områdene å få tak i. Men det er fortsatt noe sirkulasjonsledighet også her. Altså prosjekter som blir ferdige osv., slik at personer må melde seg ledige for korte perioder til de får begynne i nye prosjekter. Så vi klarer fortsatt å finne noe personell også innen disse yrkene. Vi har også tilgang til alternativ arbeidskraft dersom bedriftene ønsker det. Dette kan være personer som trenger noe oppgradering av kompetanse eller noe tilrettelegging av oppgaver osv. Så det er verd å ta en dialog med oss på dette om man ikke får tak i den arbeidskraften man ønsker. Også denne mnd. har vi hatt en del stillinger innen kontor, butikk og servicearbeid – og her er det fortsatt god tilgang på kompetent arbeidskraft.

Til arbeidssøkerne må vi igjen nevne at det er svært viktig at de går inn og oppdaterer den nye NAV CV-en så godt som de kan. Mange har nå oppdatert sine CV, og da vil det være vanskelig å bli funnet igjen for de som enda ikke har fikset CV-en i nytt system.

Elisabeth Lie Nilsen
NAV Marked Nord-Rogaland