Dag Tormod Milje er en av kandidatene til å være respresentant i bispedømmerådet. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Dag Tormod Milje er medlem av bispedømmerådet. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Milje kan havne som medlem i bispedømmerådet

Sokneprest Dag Tormod Milje på Nedtsrand er på lista over prester som kan bli valgt inn som medlem i bispedømmerådet.

Til Kirkevalget 2019 har det kommet inn tre listeforslag til valg av leke kandidater til Stavanger bispedømmeråd og Kirkemøtet: fra Nominasjonskomitéens liste, Bønnelista og Åpen folkekirke.
Valgrådet i Stavanger bispedømme har godkjent alle tre listene.

Se listene her: https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/forsideoppslag/kirkevalget-2019—innkomne-listeforslag/

Det er første gang mer enn en liste stiller til bispedømmeråds- og Kirkemøtevalg i Stavanger bispedømme. Valget blir gjennomført som forholdstallsvalg. Bispedømmerådet består av 7 leke medlemmer (som blir valgt blant listeforslagene), 1 lek kirkelig ansatt, 1 representant for prestene og biskopen.
Kirkevalget angår 325 000 medlemmer i 91 menigheter i Den norske kirke i Rogaland.

I tillegg er det listeforslag for prester og lek kirkelig ansatte. I egne valg i perioden fra 15. juni til 9. september skal prestene velge en prest som medlem i bispedømmerådet. De kirkelig ansatte i bispedømmet skal også velge sin representant til rådet i samme periode. Her foreligger lister fra nominasjonskomitéene for de to gruppene ansatte:

Listeforslag – Nominasjonskomiteens liste – ved valg av prest (alfabetisk)
Dag Tormod Milje, sokneprest, Nedstrand sokn
Leni Mæland, studentprest, Stavanger domprosti
Torstein Eidem Nordal, sokneprest, Bogafjell sokn
Turid Mellemstrand Rabenorolahy, kapellan, Hundvåg sokn
Lars Sigurd Tjelle, sokneprest Nærbø sokn

Listeforslag – Nominasjonskomiteens liste – ved valg av leke kirkelig tilsatte (alfabetisk)
Magne Bjåstad, diakon, Gand menighet
Øystein Bredal, kantor, Kopervik menighet
Siv Fossan, kirkeverge, Forsand kirkelige fellesråd
Rune Skagestad, kirkeverge, Randaberg kirkelige fellesråd
Bodil Sande Turøy, kateket, Strand menighet