Sveinung Stensland og Bent Høie har grunn til å smile over midlene som nå drysser over helse og omsorg i Rogaland.
Sveinung Stensland og Bent Høie har grunn til å smile over midlene som nå drysser over helse og omsorg i Rogaland.

Revidert statsbudsjett: Får penger til jordmor

Regjeringen gir Tysvær kommune i underkant av 800.000 kroner øremerket en ny jordmorstilling. – Dette er et viktig signal og jeg er svært glad for å kunne bringe denne nyheten i dag, sier Høyre-politiker Sveinung Stensland.

Det var da regjeringen i dag la fram sitt forslag til revidert statsbudsjett at Tysvær dukket opp mellom linjene.
– Stavanger får tre stillinger, Tysvær en og Haugesund en halv stilling til jordmortjenesten. Dette har vært svært viktig for meg å få med og vi har lyttet til de innspill som har kommet. Tysvær kommer svært godt ut av dette med bakgrunn av sin størrelse, men her er det gjort et svært godt arbeid. Vi har hatt en god dialog og det var viktig for oss å få på plass en styrking av dette tilbudet, sier Stensland.
Han mener at en kommune som Tysvær, til tross for selvpålagt spareplan, burde tatt seg råd til en slik stilling.
– Nå får de solid drahjelp fra regjeringen og den bør de utnytte maksimalt. Dette er et viktig tilbud som mange har samlet seg rundt og vil støtte, seier Høyre-politikeren.
Han forteller videre at saken har fått mye omtale.
– Det har den og det har vært viktig. Dette er en kjempenyhet som viser at vi tar både fødselsomsorg og kvinnehelse på alvor. I dag er det grunn til å heise flagget. Totalt 733.554 kroner kommer som øremerket tilskudd til en jordmor i Tysvær, sier Stensland.

Fakta

Det kommer over 53 millioner til helsestasjon og skolehelsetjeneste i Rogaland

Hvilke kommuner som får øremerket tilskudd til helsestasjon- og skolehelsetjeneste for 2019 er nå klart. Om lag 53,5millioner kroner går til kommuner i Rogaland. 4,7 millioner av dem er øremerket jordmødre.
– Regjeringen har styrket helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Fra 2013-2017 økte antall jordmorårsverk med 46,2 prosent (fra 279 til 408 årsverk) i Norge. Foreløpige SSB-tall viser at den positive utviklingen fortsetter også i 2018, med en økning på ytterligere 56 årsverk. Dermed har antall jordmorårsverkøkt fra 279 til 464 årsverk fra 2013 – 2018, som er en økning på 66 %.
– Dette gir over seks nye jordmorårsverk i Rogaland. Det er svært gledelig.
– Vi skal ha et godt fødselstilbud over hele landet nært folk. Derfor har regjeringen gjeninnført kravet om jordmorkompetanse i alle kommuner. Det fjernet Senterpartiet og den rødgrønne regjeringen.