Fornøyd gjeng i Tysvær Bygdeblad. Fra venstre: Markedskonsulent Anne Marie Rossebø, markedsansvarlig Gro Lothe, daglig leder Irene Stuhaug, journalist Mona Terjesen og redaktør Alf Einar Kvalavåg.
Foto: Marit Tvedt
Fornøyd gjeng i Tysvær Bygdeblad. Fra venstre: Markedskonsulent Anne Marie Rossebø, markedsansvarlig Gro Lothe, daglig leder Irene Stuhaug, journalist Mona Terjesen og redaktør Alf Einar Kvalavåg.

Sterk måling for Tysvær Bygdeblad

Totalt er det 65 prosent av tysværbuene som jevnlig leser Tysvær Bygdeblad, viser en måling som ble gjennomført i april måned. Og papirutgaven holder stand, bare 4 prosent leser avisa kun på nett.

Av Marit Tvedt
– Det som gleder meg mest, er at sju av ti tysværbuer leser Tysvær Bygdeblad jevnlig, sier redaktør Alf Einar Kvalavåg. Det er egentlig imponerende, husk på at vi er i et landskap med mange tunge konkurrenter, som er profesjonelle aktører og medieselskap. At vi kommer så høyt opp som dette, betyr at vi leverer det vi har lovet, nemlig kultur, sport, politikk og næringsliv. Kundene våre vet hva de får, de stiller krav til oss, og vi får beskjed hvis vi ikke leverer.

Kvalitet og forutsigbarhet
Kvalavåg er klar på at det er viktig at tysværbuen kjenner seg igjen i avisa:
– Vi skal lage et produkt som folk vil betale for, og da må vi skrive om det de vil lese. En god struktur er viktig, og så må vi være gjenkjennbare. Jeg synes vi leverer på dette. Hvis tysværbuen ønsker Tysvær Bygdeblad på dette nivået, så må de faktisk kjøpe avisa. Det er en forutsetning for at vi skal kunne lage avis.

Dialog med leseren
Tysvær er en mangfoldig kommune. Fra tettstedet Nedstrand med sitt særpreg til jordbruksområdene i Straumen, Førland og Tysværvåg til de ytre delene av kommunen med næring og fortettede boligområder. Alle skal føle at dette er deres avis. Gjennom saker avisa tar opp, bygges det en felles identitet. Redaksjonen i Tysvær Bygdeblad opplever at leserne synes det er lett å ta kontakt. Kvalavåg fortsetter:
– Tallene viser at leserne våre er interesserte i det vi skriver, og vi mister få abonnenter. Dialog og interaksjon er veldig bra, jeg tror at leserne opplever at det er lett å komme til med meninger hos oss. Vi får tips om mange saker, og det er vi selvsagt avhengig av. Vi legger vekt på å være ryddige, vi vet at folk kontakter oss i situasjoner der de er sårbare og opplever urettferdighet. Det må vi ta på dypeste alvor.
Videre sier han at ved å ha en mangfoldig avis skapes det forventninger blant leserne, og ikke minst blant kommunens folk som får sine saker presentert gjennom TB.

Aktiv kommune
– Tysvær er en aktiv kommune med utrolig mange tilbud. Her skjer det så mye at det må føles flaut å klage. Vi legger vekt på å være til stede når det skjer noe, enten det er lunsjkonsertene der vi er medarrangør, fotball-cup’er, sportsarrangement, valgkamp eller kulturhendelser. Vi vil være med, vi vil vise igjen, vi må ut blant folk.

Vi er ultralokale
Disse ordene kommer fra Irene Stuhaug, daglig leder i Tysvær Bygdeblad. Hun fortsetter:
– Og det tror jeg at vi må være. Det er flere større nyhetsmedia i regionen som vi må konkurrere mot, og da må vi være ekstra flinke til å ha fokus på våre lesere og deres hverdag.
Det er fire år siden sist leserundersøkelse, og selv om det har vært en større satsing på nett-saker, så er det få som kun leser avisa digitalt. Ofte ser en at de som prøver nett-versjonen kommer tilbake og ønsker papiravis i tillegg.
– Det er nok slik med lokalavisa, sier Stuhaug, det er en ukeavis og sakene lever lengre.
Stuhaug sier at hun ikke er så overrasket over at hele 65 prosent leser TB jevnlig.
– Lokalavisa er identitet, og man ønsker å følge med på hva som skjer, om basaren på bedehuset, om nytt om naboen og hvilke kommunale tiltak som kan berøre deg. Lokale nyheter presenteres ofte bare i TB, de «store» nyhetene får man andre steder. Og at hele 82 prosent av de over 60 velger TB, forundrer meg heller ikke. Vi ser at når eldre flytter til kommunen, bestiller de gjerne abonnement fra oss samtidig som de melder flytting til Folkeregisteret, smiler hun.

Digital avis
Den største forandringen i Tysvær Bygdeblad de senere årene er at den nå er blitt tilgjengelig på nettet, og at alle aviser siden 1975 og fram til nå er digitalt arkivert. Dette gir den betalende leser tilgang til alt stoff som er publisert gjennom årene.
– Nettet åpner også for mye større bredde, avslutter Irene Stuhaug. Vi kan møte leserne våre med en gang det skjer noe.

Papiravis viktig
Lokalavisene står sterkt ellers i landet også, og antall lesere øker, både når det gjelder papiravis og nettutgave. Rune Hetland er leder for LLA (Landsforeningen for Lokalaviser), og kjenner Tysvær Bygdeblad godt. Vi spør han om hvorfor Tysvær Bygdeblad gjør det bra i leserundersøkelsen.
– Jeg ser at dere har gode tall sammenlignet med de fleste andre aviser, både når det gjelder unge og eldre lesere. Det ser ut som om dere også tar viktige steg digitalt. Men den største utfordringen med digital plattform, er å få med annonsørene. Annonser på papir vet man virker, og annonsørene ser at det er en effektiv måte å treffe kundene på.
Han fortsetter med at Tysvær Bygdeblad er flinke til å slippe ungdommen til:
– Dere må være oppmerksomme på at ungdom har et breiere spekter i interessene sine enn eldre, og dere gjør lurt i å speile dette. Dere er gode til å jobbe med tema, og så må dere kanskje bli enda flinkere til å arbeide med nett-avisa deres, avslutter Rune Hetland.

God avis
Thomas Frigård, som også arbeider i LLA, har fulgt TB sporadisk det siste året, og er imponert over de gode tallene som undersøkelsen viser.
– Men dere har fortsatt litt å gå på, sier han. Dere har mye på sport, men henger litt etter på nett. Dere er ikke redde for å ta tak i tunge saker, det er veldig bra.
Frigård mener at vi må bli flinkere til å vise de virkelig gode sakene våre på nett.
– Det er et utstillingsvindu for dere, bruk det. Tysvær er en flott og rik kommune, og de må være svært fornøyd med å ha en slik avis. Dere følger godt opp nyhetene, dere dekker næringslivet og de kommunale sakene. Og så må det være en drøm å være ung fotballspiller i Tysvær, avslutter han.