Nedsytrand Bryggeri ved seks av sju bryggarar. Lars Espevik, Eivind Alsaker, Kaj Arne Lilleskog, Svein Dalva, Helge Morten Askvig og Roald Pedersen. Tor Gunnar Lilleskog hadde fått fri.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Nedsytrand Bryggeri ved seks av sju bryggarar. Lars Espevik, Eivind Alsaker, Kaj Arne Lilleskog, Svein Dalva, Helge Morten Askvig og Roald Pedersen. Tor Gunnar Lilleskog hadde fått fri.

Snart kan alle kjøpe ekte «Nedstrands-øl»