Ingrid R. Strømsvold frå Korus vest Stavanger presenterte Tysvær-tala i  «Ung i Rogaland»-undersøkinga på måndag.
Ingrid R. Strømsvold frå Korus vest Stavanger presenterte Tysvær-tala i «Ung i Rogaland»-undersøkinga på måndag.

Ungdommane sin bodskap til dei vaksne: – Ikkje stress oss, sjå oss og få oss til å tru på at me er gode nok som me er…