Ungane på Lønning/Håland skulle ønske dei fekk ta bussen til skulen i staden for å gå den skumle skulevegen. Foreldra kjempar fånyttes for gratis skyss. Frå venstre: Henriette, Mikkel, Felix, Matteus, Iver Oskar, Laurits (i vogn), Susanne og Helga Maria. 
Foto: Mona Terjesen
No får dei endeleg gratis skuleskyss på Lønning/Håland. Frå venstre: Henriette, Mikkel, Felix, Matteus, Iver Oskar, Laurits (i vogn), Susanne og Helga Maria.

Fylket gav foreldra medhald: No får dei endeleg gratis skuleskyss!