Høgre meiner at kommunen ikkje kan ta for mykje av utgiftene ved Aksdals-utviklinga sjølv. Ein må tilrettelegge for realiserbare planar og la private aktørar sleppe til, meiner dei.

Ola S. Apeland og Arvid Bakken meiner det er store moglegheiter på trekanttomta. No foreslår dei å opne for sal av Hegren, eller eventuelt la legane bygge sitt eige lengre oppe på tomta. Foto: Mona Terjesen

– Aksdal må stå på eigne bein

Høgre meiner at kommunen ikkje kan ta for mykje av utgiftene ved Aksdals-utviklinga sjølv. Ein må tilrettelegge for realiserbare planar og la private aktørar sleppe til, meiner dei.

av Mona Terjesen