Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard
Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard

Ledighetstallene kryper nedover

Den fine nedgangen i ledigheten fortsetter i nordfylket. Tysvær kryper videre ned til 1,3 prosent arbeidsledige.

Av Elisabeth Lie Nilsen, Leder NAV Marked Nord-Rogaland

Den fine nedgangen i ledigheten fortsetter videre fra april og gjennom mai mnd. Haugesund ligger høyest i Nord-Rogaland med sine 2,2% helt ledige arbeidssøkere. Dette er nå akkurat på fylkessnittet. Etter kommer Karmøy som hadde best nedgang og er nå nede på 1,7% helt ledige sammen med Vindafjord. Karmøy har igjen lavest ledighet av de store kommunene i Rogaland. Tysvær kryper videre ned til 1,3% og Sauda ned til 1,1% helt ledige arbeidssøkere. Suldal holder seg fortsatt lavest med 0,8% helt ledige. Bokn og Utsira har begge så få ledige at tallet ikke oppgis.

Tiltak:
Antall arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak gikk også litt ned, og vi har nå 263 arbeidssøkere på tiltak i sum. Dette er 125 personer mindre på tiltak enn samme mnd. i fjor.

Bruttoledighet:
Bruttoledigheten – de helt ledige pluss de på tiltak, ser da slik ut:
Haugesund: 2,9% bruttoledighet
Rogaland: 2,7% bruttoledighet
Vindafjord: 2,2% bruttoledighet
Karmøy: 2,1% bruttoledighet
Tysvær: 1,7 % bruttoledighet
Sauda: 1,1% bruttoledighet
Suldal: 1,1% bruttoledighet
Utsira og Bokn: (Bruttotall oppgis ikke – pga. lave tall)

Samlet i Nord-Rogaland er det nå brutto 331 færre personer ledige – sammenlignet med mai 2018.

Varsel om nedbemanning
Vi har ikke mottatt noen større varsel om permittering/oppsigelse fra bedrifter i vår region i mai. Dette lover jo også godt for videre god utvikling i ledigheten.

Tilgang på stillinger:
Det er fortsatt god tilgang på utlyste stillinger. Vi har omtrent samme volum som i mai i fjor, men en liten økning på 1,3% – totalt 710 stillinger.
Flest utlyste stillinger ser vi denne mnd. innen «Ingeniør- og IKT fag» (142), «Helse, pleie og omsorg» (100), «Barne- og ungdomsarbeiderfaget» (82) , Det er også lyst ut mange stillinger innen «Bygg og anlegg» (72) og «Industriarbeid» (55) selv om begge disse næringene nå sliter med å få tak i den kompetansen de ønsker seg, selv når de lyser ut stillingen.

Av oppdragene som meldes direkte til NAV, så ligger hovedtyngden også denne mnd. innen industrifag og bygg/anlegg. Det er utfordrende å finne kandidater som matcher arbeidsgivernes ønsker i disse yrkene nå, men vi klarer fortsatt å finne noen få kandidater. Dette er da stort sett korttidsledige som nettopp har avsluttet andre prosjekter eller lignende. Vi har fortsatt tilgang på alternativ arbeidskraft, så bedriftene må gjerne ta kontakt med oss om disse. Dette kan være personer som trenger noe oppgradering av kompetanse eller noe tettere opplæring/oppfølging i starten. Det kommer også inn oppdrag spredt litt utover andre bransjer som lager, kontor, butikk og servicearbeid – og her er det fortsatt god tilgang på kompetent arbeidskraft.

Vi har arrangert flere jobbmesser også i mai. Det er nå flere arbeidsgivere som har behov for å ansette flere arbeidstakere på en gang. Da er jobbmesser en fin måte å få treffe flere kandidater på, på kort tid. Vi har også avtale om flere jobbmesser i juni. Dette ser vi også som ett tegn på at det vil være høy aktivitet i stillingsmarkedet også neste mnd.