For tre år sidan signerte ordførar Sigmund Lier og dåverande rådmann Arvid S. Vallestad intensjonskontrakten med Thor Jostein Jacobsen frå Albatross. 
Foto: Mona Terjesen
For tre år sidan signerte ordførar Sigmund Lier og dåverande rådmann Arvid S. Vallestad intensjonskontrakten med Thor Jostein Jacobsen frå Albatross.

– Konkursen vil ikkje få konsekvensar for Tysvær