Yngve Johansen, Rolf Martin Strand og Linn Hatteland er fastlegar i Aksdal. Dei trur tomta i trekanten vil bli for dyr. 
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Yngve Johansen, Rolf Martin Strand og Linn Hatteland er fastlegar i Aksdal. Dei trur tomta i trekanten vil bli for dyr.

Fastlegane er i ferd med å miste trua