Fastlegesituasjonen i Tysvær tilspissar seg. Ein manglar legar og lokale, og forslaget om nytt legesenter på trekanttomta, kan bli for dyrt, trur fastlegane sjølve. Dei er i ferd med å miste trua på ei løysning i Aksdal.

Yngve Johansen, Rolf Martin Strand og Linn Hatteland er fastlegar i Aksdal. Dei trur tomta i trekanten vil bli for dyr. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Fastlegane er i ferd med å miste trua

Fastlegesituasjonen i Tysvær tilspissar seg. Ein manglar legar og lokale, og forslaget om nytt legesenter på trekanttomta, kan bli for dyrt, trur fastlegane sjølve. Dei er i ferd med å miste trua på ei løysning i Aksdal.

av Alf-Einar Kvalavåg