Fastlegesituasjonen i Tysvær har engasjert folk sterkt siste tida. Randi Rettedal (Frp) påpeiker viktigheita med ei løysing, og seier det er tverrpolitisk einigheit om at kommunale tilsettingar bør vurderast.

Randi Rettedal (Frp), meiner ein må få ei snarleg løysing på fastlegesituasjonen i Tysvær. 18. juni er det kommunestyremøte, og saka vil igjen diskuterast. Her i kommunestyret saman med Sigmund Lier (AP) og Ola S. Apeland (H). Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Einigheit om at ein må sjå på faste legestillingar

Fastlegesituasjonen i Tysvær har engasjert folk sterkt siste tida. Randi Rettedal (Frp) påpeiker viktigheita med ei løysing, og seier det er tverrpolitisk einigheit om at kommunale tilsettingar bør vurderast.

av Mona Terjesen