Randi Rettedal (Frp), meiner ein må få ei snarleg løysing på fastlegesituasjonen i Tysvær. 18. juni er det kommunestyremøte, og saka vil igjen diskuterast. Her i kommunestyret saman med Sigmund Lier (AP) og Ola S. Apeland (H).
Randi Rettedal (Frp), meiner ein må få ei snarleg løysing på fastlegesituasjonen i Tysvær. 18. juni er det kommunestyremøte, og saka vil igjen diskuterast. Her i kommunestyret saman med Sigmund Lier (AP) og Ola S. Apeland (H).

Einigheit om at ein må sjå på faste legestillingar