Interessa for det unike bustadprosjektet i vasskanten i Aksdal, har fatta stor interesse. No er åtte seld, og ansvarleg meglar for
prosjektet, Håkon Brandtzæg i Eiendomsmegler 1, har stor
tru på hausten.

«Den italienske landsbyen» blir eit stort og unikt bustadprosjekt. Så langt er åtte bustadar seld.

Åtte bustadar er seld i «Den italienske landsbyen»

Interessa for det unike bustadprosjektet i vasskanten i Aksdal, har fatta stor interesse. No er åtte seld, og ansvarleg meglar for
prosjektet, Håkon Brandtzæg i Eiendomsmegler 1, har stor
tru på hausten.

av Mona Terjesen