Kristoffer Haugeberg fekk 100 prosent fast stilling som pedagogisk leiar i Fjellhaug friluftsbarnehage etter at han var ferdig utdanna. Han trivst svært godt i jobben sin.
Kristoffer Haugeberg fekk 100 prosent fast stilling som pedagogisk leiar i Fjellhaug friluftsbarnehage etter at han var ferdig utdanna. Han trivst svært godt i jobben sin.

Manglar menn i barnehagane