Ni av ti tilsette i barnehagar i Norge er kvinner. I Tysvær er 1,8 prosent av dei tilsette i barnehagane menn, og det arbeider menn i berre tre av dei ti barnehagane i kommunen.

Kristoffer Haugeberg fekk 100 prosent fast stilling som pedagogisk leiar i Fjellhaug friluftsbarnehage etter at han var ferdig utdanna. Han trivst svært godt i jobben sin. Foto: Ingvild R. Myklebust

Manglar menn i barnehagane

Ni av ti tilsette i barnehagar i Norge er kvinner. I Tysvær er 1,8 prosent av dei tilsette i barnehagane menn, og det arbeider menn i berre tre av dei ti barnehagane i kommunen.

av Ingvild Rørtveit Myklebust