Den vanligaste dødsårsaka blant dei under 45 år er ulykker. Tysvær kommune har fokus på førebygging, og om sommaren er det kampanjane «Trygg på sjøen» og «Trygg i vatn» som gjeld.

Ann-Kristin Berge Dahle er folkehelsekoordinator og Av-og-til-koordinator i Tysvær kommune. Foto: Ingvild Myklebust

God kvalitet på badevatnet i heile Tysvær

Den vanligaste dødsårsaka blant dei under 45 år er ulykker. Tysvær kommune har fokus på førebygging, og om sommaren er det kampanjane «Trygg på sjøen» og «Trygg i vatn» som gjeld.

av Mona Terjesen