Høyre vil stoppe vindmøllene i Tysvær og stoppe kranglingen med Lier

Høyre og undertegnede har ett mål, å stoppe vindkraftutbygging i Tysvær kommune og regionen ellers, og har ikke noe ønske om å videreføre en krangel med ordføreren.

Høyre har ikke prøvd å skape et bilde om at ordførerens møteaktivitet ikke tåler offentlighetens lys. Det eneste vi har påpekt, samt stilt spørsmål ved, er hvorfor ordføreren ikke på eget initiativ har informert formannskapet, varaordfører eller administrasjonen om sine møter med utbyggerinteressene?

Høyre vil bidra til at kommunen stiller samlet, så langt det er mulig, i sine råd til NVE om vindkraft i Tysvær kommune.
Høyre har et krystallklart program:
Si NEI til flere vindkraftkonsesjoner i Tysvær.
Nei til forlengelse.
Nei til endring og utvidelse av gitte konsesjoner.
Vi mener retningen for fornybar energi bl.a. er vindturbiner til havs samt oppgradering av etablert vannkraft.

Derfor har vi fremmet forslag om dette fra dag én i denne perioden. Dette har heldigvis gradvis fått økende støtte – også fra Lier, som var en pådriver for et annet syn i starten.

Som gruppeleder vil jeg trekke frem de som virkelig har bidratt, og det er blant andre Høyres Trygve Hebnes, medlem i teknisk utvalg, Lars Birger Baustad i Frp, Monika Lindanger (H) og Åsmund Sandvik (frp). Disse var de som først oppfattet galskapen med landmøller i Tysvær. Deres innsats, sammen med dyktige politikere fra alle partier og verneinteresser, gjør at jeg har et godt håp om at vi samler oss i en enstemmig motstand.

Ola S. Apeland
Gruppeleder Høyre