Seksjonsleiar Nils Olav Eintveit fortel at kommunen jobbar målretta for å imøtekomme framtida innan helsesektoren. 
Foto: Mona Terjesen
Seksjonsleiar Nils Olav Eintveit fortel at kommunen jobbar målretta for å imøtekomme framtida innan helsesektoren. Foto: Mona Terjesen

Utfordrande – men spennande tid innan helsesektoren